Genesis
114 Heol Whitchurch, Caerdydd CF14 3LY
T: 029 20 666 007 F: 029 20 666 008 E: info@genesis-media.co.uk
cynhyrchwyr teledu fideos corfforedig cyfryngau newydd rheolwyr digwyddiadau, PR
english : saesneg