RHEOLI DIGWYDDIADAU A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS

Mae'r Genesis Media Group yn cynnig gwasanaeth cysylltiadau cyhoeddus llawn ar gyfer ymgyrchoedd byr, tymhorau neu ar gyfer cytundebau hir. Gall ein staff profiadol drefnu holl anghenion cwmni o gyflwyniad byr i gynhadledd neu arddangosfa.

Gallwn arwain a chynnal grwpiau trafod ar gyfer Ymchwil Marchnata

Mae Genesis hefyd yn trefnu The Ddigital Video Show, y sioe farchnata ar gyfer y byd teledu a fideo. Cynhelir y sioe bob mis Hydref yn y Winter Gardens Exhibition and Conference Centre yn Weston-super-mare wrth ymyl Bryste.

Edrychwch ar y wefan www.the digitalvideoshow.co.uk

 

1
Genesis Cyf
114 Heol Whitchurch, Caerdydd CF14 3LY
T:029 20 666 007
F:029 20 666 008
E:info@genesis-media.co.uk

cynhyrchwyr teledu, fideos corfforedig, cyfryngau newydd, PR, rheolwyr digwyddiadau


2

CYHOEDDI

Mae Genesis yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau printiedig, gwerslyfrau, CD Roms a fideos. Mae'r holl gyhoeddiadau ar gael yn uniongyrchol o Genesis.

Y clawr meddal diweddaraf
Black Pearls gan Tony Williams £6.95. Hanes obsesiwn un dyn i fyw ar ynys bellenig ym Mor y De.

Cyhoeddiadau addysgiadol
Crefydd Fyw yng Nghymru (fideo 90 munud + llawlyfr am ddim) £14.00 yn cynnwys TAW + £3.00 cludiant

Dysgu Celf yng Nghymru (llyfr dwyieithog) £20.00 + £3.00 cludiant

Dysgu Celf yng Nghymru (24 o gardiau A3) £17.63 yn cynnwys TAW + £3.00 cludiant

Dysgu Celf yng Nghymru (fideo Cymraeg) £17.63 yn cynnwys TAW + £3.00 cludiant (gweler www.walesart.com)

Tair Stori Werin o Gymru (CD Rom Dwyieithog) £20.00 yn cynnwys TAW + £2.20 cludiant

5 Stori (CD Rom Dwyieithog) £20.00 yn cynnwys TAW + £2.20 cludiant

Cawl Rhifau (CD Rom Dwyieithog) £20.00 yn cynnwys TAW + £2.20 cludiant

Pwdin Nadolig (CD Rom Dwyieithog) £20.00 yn cynnwys TAW + £2.20 cludiant